ANA SAYFA

CENNET TAŞI
İnanışa göre; Hz. Adem (Sav), cennetten çıkarılınca beraberinde bir cennet taşı ve bir asa getirmişti. Bu asa daha sonra Hz. Musa (Sav)
tarafından bulundu.
Taş ise bir cennet taşıydı ve cennetin bir hatırası olarak Hz. Adem (Sav) bu taşı Kabe’ye yerleştirmiştir.
Hadis-i Şerifte Hz. Peygamber diyor ki, başlangıçta bu taş, bembeyazdı. Senelerce günahkarların dokunmasıyla ve kurban edilen hayvanların
kanlarının bu taşa sürülmesinden ötürü taş, siyah olmuştur.


SEL FELAKETİNDE YIKILDI
Hz. Muhammed’e (Sav) ilk vahiy gelmesinde 5 yıl önce bir sel sonucu Kâbe yıkıldı. Kabileler Kâbe’yi yeniden inşa etmek için duvarcı ustası
Yunanlı Yakum ve Mısırlı bir marangozu görevlendirdiler. Sıra Hacer-ül Esved’in yerleştirilmesine gelince, onu yerine koyma Hz. Muhammed’e
verilmişti.

PUTLAR ATILDI
İslamiyetten önce de Araplar tarafından kutsal Kabe’de kutsal putlar bulunmaktaydı. Mekke’nin fethinden sonra (630) putlar atılmıştır. Yezid ve
İbn-i Zübeyr savaşında Kâbe mancınık atışından isabet aldı ve yıkıldı, yandı. İbn-i Zübeyr Kâbe’yi yıkıp yeniden inşa etti. Mervan döneminde
Kâbe eski haline döndürüldü.

OSMANLI HEP KORUDU
Kanuni tarafından onarılan Kabe, 5. onarımını I. Ahmed döneminde görmüş, IV. Murad döneminde yine sel baskını sonucu yıkılmış ve hemen
onarılmıştır.

İÇİNDE NELER VAR
Kabe’nin içinde 9 adet oyma, 1 adet altın kabartma Ayet, işlemeli tahta bir sandık, oymalı ve içinde tütsü yakılan tarihi bir ocak, metal zemzem
testileri ve kandiller bulunuyor. Hepsinin tarihi eserler olduğu düşünüldüğünde Kabe, bir müze olarak bile görülmesi gereken özel
yerlerdendir.

HILTON-SHERATON’LA ÇEVRİLİ(!)
Bugün, dev Hilton ve Sheraton Otellerinin gölgesinde kalmış olsa bile, her yıl Suudi’ler tarafından verilen ülke kotalarına göre milyonlarca
Müslüman’ın, etrafında yedi defa dönüp Hacı olmaya binlerce kilometre mesafeden geldiği Kabe’ye gösterilen sevgi ve saygı muazzamdır.